Tāmēšana

SIA Northproject piedāvā būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanu, kā arī …

Uzzināt vairāk »

Būvniecības Projektu Vadība

SIA Northproject piedāvā vadīt projektēšanas un būvniecības procesus pasūtītāja vai būvuzņēmēja uzdevumā sekojošajās jomās:

Uzzināt vairāk »

Būvuzraudzība

SIA Northproject veic būvuzraudzību atbilstoši LR spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

Uzzināt vairāk »