Tāmēšana

SIA Northproject piedāvā būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanu, kā arī sadarbojoties ar projektētājiem un piegādātājiem veic būvprojektu tehniski-ekonomisko analīzi, salīdzinot iespējamos projektā pielietojamo materiālu un tehnoloģiju kompleksos risinājumus, ņemot vērā izmaksas, darbu izpildes termiņus, salīdzināmo risinājumu tehniskos un ilgmūžības rādītājus, energoefektivitāti u. c. pasūtītājam svarīgus kritērijus.

Noskaidro sava projekta cenu

Noskaidor Cenu
 • Būvniecības Projektu Vadībai;
 • Būvuzraudzībai.
 • Projektu Tāmēšanai;
 • Northproject Rekvizīti

  SIA „Northproject”
  A. Grīna bulvāris 1-25, Rīga, LV-1048
  Vienotās reģistr. Nr.: 40003823356
  AS Swedbank, HABALV22
  Konts: LV24HABA0551013121357

  Telefons: +371 67772103
  [email protected]