Par mums

SIA Northproject ir dibināts 2006. gada maijā ar mērķi veikt pasūtītāja būvniecības eksperta funkcijas un piedāvāt pasūtītājam tehniski-ekonomisko risinājumu optimizāciju naudas un laika ietaupīšanai, kā arī veikt ar būvniecību saistīto darbu vadību un uzraudzību. Kopš 2008. gada uzņēmums ir reģistrēts LR Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistrā.

Mūsu klienti ir gan projektu attīstītāji, gan projektētāji, gan būvuzņēmēji.

Uzņēmumā darbojas darbinieki ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi būvniecībā Latvijā, Krievijā un Norvēģijā. Darbiniekiem ir LBS izsniegti sertifikāti: ēku būvdarbu vadīšanā un ēku būvuzraudzībā, būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā. Nepieciešamības gadījumā mēs piesaistām šauri specializētus ekspertus.

Noskaidro sava projekta cenu

Noskaidor Cenu
 • Būvniecības Projektu Vadībai;
 • Būvuzraudzībai.
 • Projektu Tāmēšanai;
 • Northproject Rekvizīti

  SIA „Northproject”
  A. Grīna bulvāris 1-25, Rīga, LV-1048
  Vienotās reģistr. Nr.: 40003823356
  AS Swedbank, HABALV22
  Konts: LV24HABA0551013121357

  Telefons: +371 67772103
  [email protected]